ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Δημοκρατίας 3
36100 Καρπενήσι

Τηλ. 22370-23282, 22370-25063
Φαξ 22370-24035
E – mail Γραμματείας Τμήματος Δασολογίας & ΔΦΠ : dasologia@aua.gr
E – mail Γραμματείας Τμήματος Δασοπονίας & ΔΦΠ (τέως ΤΕΙ) : steg@aua.gr
 
Κατηγορίες: Άρθρα