ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Δημοκρατίας 3
36100 Καρπενήσι

Τηλ. 22370-23282, 22370-25063
Φαξ 22370-24035
E – mail Γραμματείας Τμήματος Δασολογίας & ΔΦΠ : dasologia@aua.gr
E – mail Γραμματείας Τμήματος Δασοπονίας & ΔΦΠ (τέως ΤΕΙ) : steg@aua.gr


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε με το Ν.4589 ΦΕΚ 13Α/29-1-2019 και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι. Στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που λειτούργησε στο Καρπενήσι από το 1983 έως το 2019, όταν καταργήθηκε με τον παραπάνω νόμο.

Το Τμήμα Δασολογίας και Δ.Φ.Π. στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου που καλύπτει το εύρος των αντικειμένων της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά και στην έρευνα στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Βασικό στοιχείο για την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος αποτελεί το πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας που αποτελεί ένα φυσικό εργαστήρι ιδανικό για την εξάσκηση των φοιτητών στην πράξη αλλά και για την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα δασοπονίας και φυσικού περιβάλλοντος. Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα και συμβάλλει σημαντικά στη δασική έρευνα στην Ελλάδα. Ακόμη, αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, καθώς και με Φορείς και επιχειρήσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος είναι συγκεντρωμένες σε οικόπεδο 8.247 τ.μ., που βρίσκεται Δυτικά της πόλης του Καρπενησίου στην έξοδο προς Αγρίνιο, σε απόσταση 300 μέτρων περίπου από την κεντρική πλατεία της πόλης. Η συνολική μικτή επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται στα 4.000  τ.μ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από :

  • Πτέρυγα Διοίκησης, Εργαστηρίων  και αιθουσών διδασκαλίας

  • Πτέρυγα 25 δίκλινων σπουδαστικών δωματίων (δεν λειτουργούν προσωρινά)

  • Εστιατόριο

  • Κυλικείο

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ

Στο Τμήμα λειτουργεί μικρή φοιτητική Βιβλιοθήκη – Σπουδαστήριο που λειτουργεί μηχανογραφημένα. Οι τίτλοι βιβλίων και περιοδικών φθάνουν σήμερα τις 2.000. Η βιβλιοθήκη διαθέτει Η/Υ και περιφερειακά για σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ λειτουργεί και ως δανειστική, τόσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και για τους φοιτητές, με βάση τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της.

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Ο Νομός Ευρυτανίας, με έκταση 1.869 Km2 και πληθυσμό 20.081 κατοίκους (απογραφή 2011), βρίσκεται στο κέντρο της Στερεάς Ελλάδας στη Νότια κατάληξη της οροσειράς της Πίνδου. Είναι ένας από τους πλέον ορεινούς Νομούς της χώρας με δάση και δασικές εκτάσεις που φθάνουν στο 85% της έκτασης του Νομού. Διακρίνεται για το πολυσχιδές, πλούσιο και ποικίλο φυσικό της περιβάλλον, την πλούσια πανίδα και χλωρίδα και την ποικιλία των φυσικών τοπίων της.

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η πρωτεύουσα του Νομού, το Καρπενήσι, έχει 7.183 κατοίκους, βρίσκεται στα 1000 m υψόμετρο και απέχει 78 Km από τη Λαμία, 111 Km από το Αγρίνιο και 294 Km από την Αθήνα.