Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου να ελέγξουν 
την πρόσβασή τους στο eclass και να ενημερώσουν την κα Παντέρα
6774	4319098	4320040	4320077	4320118
6933	4320002	4320041	4320079	4320120
7050	4320009	4320049	4320081	4320122
7059	4320011	4320052	4320082	4320123
7080	4320012	4320055	4320091	4320124
7227	4320015	4320059	4320097	4320125
7257	4320016	4320061	4320098	4320132
7464	4320024	4320064	4320102	4320141
7479	4320026	4320065	4320103	4320142
7488	4320027	4320066	4320105	
7547	4320032	4320068	4320106	
7583	4320033	4320071	4320109	
7860	4320036	4320073	4320112	
7950	4320038	4320074	4320114	
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σας ενημερώνουμε ότι οι ενεργοί φοιτητές/τριες τόσο του Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π. , 
όσο και του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση των 
παρακάτω πιστοποιητικών:
1. Πιστοποιητικό Σπουδών για κάθε χρήση
2. Πιστοποιητικό Σπουδών για Στρατολογία
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
αυστηρά και μόνο
μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής https://unistudent.aua.gr/
Εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς σας,
Επιλέγετε Πιστοποιητικά Αιτήματα Πιστοποιητικών (επιλέγετε ποιο πιστοποιητικό θέλετε) 
Αίτηση πιστοποιητικών.
Στην συνέχεια η Γραμματεία σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, θα αναρτά τα πιστοποιητικά 
στο unistudent όπου οι φοιτητές μπορούν να τα εκτυπώνουν, να τα αποθηκεύουν κλπ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:
Για υποβολή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος (για πρακτική, πτυχιακή, πτυχίο, 
διακοπή σπουδών κ.λ.π.) ο φοιτητής/τρια μπορεί να θα συμπληρώνει το 
κατάλληλο έντυπο αίτησης από τα έντυπα που είναι αναρτημένα στο site 
του Τμήματος Έντυπα αναγράφοντας υποχρεωτικά στην αίτησή του τηλέφωνο 
επικοινωνίας και email και να τα αποστέλλει είτε με email στο
 dasologia@aua.gr ή στο steg@aua.gr 
(όταν δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) είτε ταχυδρομικά (όταν 
απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.
Δημοκρατίας 3 Καρπενήσι
Τ.Κ. 36100
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την 3735/Ζ1/13.01.2021 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 115/Β/18.01.2021) με θέμα 
“Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 
έτους2020-2021”, η οποία δημοσιεύθηκε μετά τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου, όλες οι 
εξετάσεις με φυσική παρουσία μετατρέπονται σε εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους 
(προφορική ή γραπτή). 

Παρακαλούνται οι φοιτητές, που είχαν αιτηθεί εξέταση για ειδικούς λόγους να επικοινωνήσουν 
με τους διδάσκοντες, ώστε να εξεταστούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΥΑ και να μη 
χάσουν τη δυνατότητα εξέτασής τους.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΚΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ , 
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &Δ.Φ.Π.

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του 3ου εξαμήνου του Τμήματος Δασολογίας& Δ.Φ.Π. της Σχολής 
Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α., οι οποίοι οφείλουν μαθήματα από το προηγούμενο χειμερινό 
εξάμηνο (δηλαδή μαθήματα 1ου εξαμήνου) και επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική του 
Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου και στα μαθήματα αυτά, να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων μέσω του 
unistudent από την Παρασκευή 15/01/2021 έως την Τρίτη 19/01/2021.
Προσοχή στα παρακάτω:
  • Οι φοιτητές θα βλέπουν ήδη την οριστικοποιημένη δήλωση μαθημάτων τους που υπέβαλλαν 
από 26/10/2020 έως 10/11/2020 και θα μπορούν να προσθέτουν ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ 3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
από το 1ο εξάμηνο.
  • Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια έχει ήδη δηλώσει στην δήλωση μαθημάτων που υπέβαλλε 
από 26/10/2020 έως 10/11/2020, 3 θεωρίες και 3 εργαστήρια από το 1ο εξάμηνο (επειδή δεν τα είχε 
παρακολουθήσει επαρκώς στο 1ο εξάμηνο) δεν μπορεί να δηλώσει άλλα καθώς έχει ήδη καλύψει το 
επιτρεπόμενο όριο των μαθημάτων (3E+3Θ) που δικαιούται να εξεταστεί από προηγούμενο εξάμηνο.
  • Συνεπώς κατά την οριστική υποβολή της νέας δήλωσης, ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να ελέγχει 
ότι το σύνολο των μαθημάτων που έχει συμπεριλάβει και στις 2 δηλώσεις μαθημάτων του να μην 
ξεπερνούν τα 17 (11 του 3ου εξαμήνου και 3+3=6 του 1ου εξαμήνου) 
Από την Γραμματεία


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021.

Διευκρινίσεις: 
Όλες οι εξετάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως με χρήση των πλατφορμών Open eClass, MS Teams.
Ο συνολικός χρόνος εξετάσεων για κάθε μάθημα είναι 3 ώρες. Η κατανομή του χρόνου 
στο Θεωρητικό και το Εργαστηριακό μέρος αποφασίζεται από τους καθηγητές των μαθημάτων. 
Επίσης οι καθηγητές αποφασίζουν για τον τρόπο εξέτασης των Εργαστηρίων 
(γραπτή ή προφορική εξέταση, ανάθεση εργασιών, κ.ο.κ.) και ενημερώνουν τους φοιτητές
μέσω της πλατφόρμας Open eClass.
Σύμφωνα με απόφαση του ΓΠΑ, η εξέταση Εργαστηρίων μπορεί να γίνει την τελευταία εβδομάδα
των μαθημάτων (18-1-2021 έως 22-1-2021), κατά την κρίση των καθηγητών.
Για αποφυγή παρεξηγήσεων σχετικά με την Υπουργική απόφαση Αριθμ. 3735/Ζ1 σας ενημερώνουμε 
ότι ισχύει η απόφαση 9730/30-12-2020 του ΓΠΑ και η ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων είναι 
η 25-1-2021.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
11 έως 24 Ιανουαρίου 2021 

Αγαπητή φοιτήτρια/ Αγαπητέ φοιτητή,
Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων που διδαχτήκατε αλλά και των διδασκόντων σας, 
για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21, θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:
https://dasta.aua.gr/equest
Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε:
  • θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το όνομα χρήστη και τον κωδικό από το e-mail 
του Πανεπιστημίου
  • θα πρέπει ο διδάσκοντας να έχει ορίσει την έναρξη και τη λήξη της αξιολόγησης
  • θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος/η στο συγκεκριμένο - υπό αξιολόγηση -μάθημα 
και να το παρακολουθείτε
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Σύμφωνα με την απόφαση 9730/30-12-2020 του ΓΠΑ ορίζονται:
1. Πέρας μαθημάτων: 22.01.2021
2. Έναρξη εξετάσεων: 25.01.2021
3. Πέρας εξετάσεων: 19.02.2021
Μάθημα Αγγλικά Ι
Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά! 
Εύχομαι το 2021 να φέρει υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.
Σας ενημερώνουμε ότι αυτήν την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, ώρα 9:15, θα γίνει διδασκαλία 
του μαθήματος Αγγλικά Ι. 
Οι υπόλοιπες παραδόσεις του μαθήματος, για αυτό το εξάμηνο, θα γίνονται κάθε Δευτέρα και 
Παρασκευή, ώρα 9:15-11:00
Το μάθημα, αποκλειστικά για την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου,θα γίνει μέσω της πλατφόρμας 
Microsoft teams ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ace0fd49b81994f7d823af7306d091df0%40thread.tacv2/
conversations?groupId=3f2c66fe-4316-437c-8881-c6490413ba76&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-
ab35-d99a6b441bc1
Καλή συνέχεια.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 
έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 (ΦΕΚ 5350 τ.Β / 5-12-2020) 
παρατείνονται τα ισχύοντα μέτρα μέχρι και τη Δευτέρα 14-12-2020.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ
13/11/2020

Μάθημα Γ εξάμηνου: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στο σύστημα Εύδοξος το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί αποκαταστάθηκε.
Στο μάθημα προστέθηκε ως επιπλέον  επιλογή το σωστό βιβλίο που είναι το
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Συγγραφέας Τσουμής Γεώργιος  Εκδόσεις Γαρταγάνης  Κωδικός 2258
Μπορείτε πλέον να το επιλέγεται ως βιβλίο για το μάθημα.
Όσοι φοιτητές τις προηγούμενες μέρες είχαν δηλώσει άλλο σύγγραμμα , μπορούν να κάνουν 
τροποποίηση και να δηλώσουν το προτεινόμενο.
Έχετε υπόψη ότι  η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων των φοιτητών 
για τα βιβλία έχει οριστεί η 22/11/2020.
ΑΙΔΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ 47η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Σύμφωνα με το παραπάνω ψήφισμα αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές και διοικητικές
λειτουργίες του Πανεπιστημίου για τη Δευτέρα 16/11/20 και Τρίτη 17/11/20.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ́ 4899)
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Διγαλάκη, αναστέλλονται
όλες οι δια ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης.
Αναστέλλονται επίσης και οι εξετάσεις με φυσική παρουσία.
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δηλώσεις - διανομή διδακτικών συγγραμμάτων χειμ. εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021
Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Egkiklios_Dianomi_Xeimerinou_2020-21.pdf) 
του Υπουργείου Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων προς 
όλους τους δικαιούχους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων 
Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Α.) για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 
λόγω των έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
θα πραγματοποιηθεί με κατ' οίκον διανομή αυτών μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς κατά παρέκκλιση 
της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της με αριθμ. 125766/Ζ1/28.7.2016 απόφασης.
Η Υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση για το Ακαδ. Έτος 2020-2021, παρατείνεται 
αυστηρά έως 9/11/2020.
Από την Γραμματεία
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-2021
Σχετικός Νόμος
Μαθήματα - Εξεταστέα Ύλη
Αναβολή Εξετάσεων - Υπουργική απόφαση
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Γ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (πρώην Τ.Ε.Ι.)

Διευκρινίσεις  για δηλώσεις μαθημάτων των επι πτυχίω φοιτητών
(9ου και > του 9ου Εξαμήνου) του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π.
Οι επι πτυχίω φοιτητές θα πρέπει να κάνουν ταυτόχρονα 2 δηλώσεις μαθημάτων:
  • Στην 1η  η οποία ονομάζεται 2020-2021 ΧΕΙΜ., θα μπορούν να δηλώνουν τα 
μαθήματα των χειμερινών εξαμήνων.
  • Στην 2η η οποία ονομάζεται 2020-2021 ΧΕΙΜ. ΕΜΒΟΛΙΜΗ, θα μπορούν να δηλώνουν 
τα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων.

Η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020,παρατείνεται μέχρι 10/11/2020 
(δεν θα δοθεί άλλη παράταση).

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης του ΓΠΑ (04 Νοεμβρίου 2020), 
ισχύουν τα παρακάτω:
Για τους  φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  
του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και οι οποίοι  δεν έχουν 
παρακολουθήσει τα μαθήματα των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ εξαμήνων, δίνεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν, εφόσον προσφέρονται, τα αντίστοιχα μαθήματα του νέου Πανεπιστημιακού 
Τμήματος (Δασολογίας & Δ.Φ.Π. ), ταυτόχρονα με τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών τμημάτων 
αυτών. 
Στην περίπτωση που ορισμένα από τα μαθήματα αυτά, σύμφωνα με τα Πρόγραμμα Σπουδών του 
Πανεπιστημιακού Τμήματος (Δασολογίας & Δ.Φ.Π.) ανήκουν (προσφέρονται) σε διαφορετική 
περίοδο διδασκαλίας (χειμερινό εξάμηνο, εαρινό εξάμηνο) από την περίοδο διδασκαλίας των 
Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ και ΔΕΝ είναι δυνατή η δήλωση των μαθημάτων αυτών, μέσω της 
ηλεκτρονικής Πύλης Φοιτητολογίου (Unistudent.aua.gr), ΔΙΔΕΤΑΙ το δικαίωμα, τα μαθήματα 
αυτά ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ από τις Γραμματεία των Τμημάτων, κατόπιν κατάθεσης σχετικής αιτήσεως 
των φοιτητών/τριών προς την Γραμματεία του τμήματος (οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με 
email, στη Γραμματεία έως τις 10/11/2020)".
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ MICROSOFT TEAMS

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ που δεν έχουν 
συνδεθεί πρόσφατα στην υπηρεσία ΔΗΛΟΣ365:
https://delos365.grnet.gr
να το κάνουν ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ώστε να ανανεωθεί ο λογαριασμός τους στις υπηρεσίες 
Teams, Office 365 κλπ. της Microsoft.
Σε διαφορετική περίπτωση θα λήξει το δικαίωμα πρόσβασης τους και δεν θα μπορούν να 
συμμετάσχουν στα εξ αποστάσεως μαθήματα μέσω του Microsoft Teams ή ακόμη θα χάσουν αρχεία 
από το Onedrive τους.
Όσοι από τους φοιτητές δεν το έχουν ξανακάνει, υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να διαβάσουν 
και να ακολουθήσουν ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τις οδηγίες που βρίσκονται στο σύνδεσμο:
http://tdd.aua.gr/sites/default/files/teams_for_students.pdf (ΒΗΜΑ 1)
Το Τμήμα Δικτύων-Διαδικτύου του Πανεπιστημίου δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων.
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι αιτήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ 
την διαγραφή τους από το τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. (ή το τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π.) 
να αποστείλουν το συντομότερο, στην Γραμματεία του τμήματος, την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα 
(φοιτητικό ΠΑΣΟ) ,προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγραφή τους από το τμήμα.
ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ
Το μάθημα "Δασοκομική" διδάσκεται από την κα Παντέρα. 
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί της για τις οδηγίες διδασκαλίας του Θεωρητικού 
και Εργαστηριακού μέρους.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών 
παροχής στέγασης μετατίθεται για την Παρασκευή 23/10/2020 (μόνο για πρωτοετείς)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 19.10.2020, 
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που είναι ήδη ανηρτημένο 
στην ιστοσελίδα του τμήματος (βλέπετε και τις ανακοινώσεις πιο κάτω).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω των ειδικών συνθηκών που προξενήθηκαν από την πανδημία παρατείνεται 
η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Πρακτική Άσκηση μέχρι την Δευτέρα 26/10/2020.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Λόγω των ειδικών συνθηκών και των προβλημάτων που προξενήθηκαν από αυτές
δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την προετοιμασία της πλατφόρμας
δηλώσεων μαθημάτων από τους φοιτητές.
Στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες έναρξης - λήξης
της διαδικασίας δηλώσεων μαθημάτων. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την
παρούσα ιστοσελίδα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν αποστείλει ακόμη 
τα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, να τα αποστείλουν 
το συντομότερο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και να αποκτήσουν 
κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

1) Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. του Γ.Π.Α.
2) Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. (πρώην Τ.Ε.Ι.)

Τα παραπάνω προγράμματα μαθημάτων ενδέχεται να τροποποιηθούν, μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας δηλώσεων των φοιτητών.
Για το λόγο αυτό, χρήσιμο είναι να ελέγχετε τακτικά τα προγράμματα μαθημάτων.
Ο τρόπος διδασκαλίας κάθε μαθήματος θα ανακοινώνεται από τον εκάστοτε καθηγητή 
στην πλατφόρμα Open eClass του ΓΠΑ. 
(βλέπετε και τις ανακοινώσεις που υπάρχουν πιο κάτω).
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οδηγίες - δικαιολογητικά
Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε ενημέρωση και οδηγίες για την εγγραφή σας στο
Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει
στο Καρπενήσι.
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21
Από την Πρυτανεία του ΓΠΑ εκδόθηκε η παραπάνω ανακοίνωση, που καθορίζει τη μορφή 
διδασκαλίας μαθημάτων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2020-21.
Για τη μορφή διδασκαλίας του κάθε μαθήματος οδηγίες θα δίνονται από τους καθηγητές 
στην πλατφόρμα Open eClass του ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική η εγγραφή 
όλων των φοιτητών στο eClass. Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή σας και χρήση της
πλατφόρμας θα βρείτε εδώ.
Πολλά μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης MS Teams.
Αναλυτικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία της πλατφόρμας θα βρείτε εδώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πρωτοετείς φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Open eClass 
και στο MS Teams μόνο μετά την οριστική τους εγγραφή στο Τμήμα Δασολογίας & ΔΦΠ, 
οπότε θα λάβουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης στις τηλεματικές υπηρεσίες.
Επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο 
(Ακαδ. Έτος 2020-2021)
Χρονοδιάγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021