ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020 θα γίνουν μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας https://eregister.it.minedu.gov.gr/ 

 από 22 έως 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής των επιτυχόντων, στην εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, η Γραμματεία θα ξεκινήσει άμεσα την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να αποκτήσουν κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης (αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, του Ευδόξου και της έκδοσης Ακαδημαϊκής ταυτότητας).

Για το σκοπό αυτό υποχρεούστε να αποστείλετε έως 5 Οκτωβρίου 2020 στην Γραμματεία του τμήματος τα παρακάτω:

ΥΠΟΓΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 1. ΕΝΤΥΠΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ⁄ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2020-2021
  (για να πάρετε την αίτηση πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο)

(με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία)

 1. Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας.

 2. Ευκρινές Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας □ ή διαβατηρίου □

 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (στο πίσω μέρος της φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο) .

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 1. Αίτηση και Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2, C1 ή C2, Επικυρωμένο από δικηγόρο για όσους επιθυμούν απαλλαγή από την παρακολούθηση των μαθημάτων των Αγγλικών
  Την αίτηση θα την λάβετε αφού πατήσετε εδώ.

 2. Αίτηση και Φωτοαντίγραφο Γνωμάτευσης Μαθησιακών Δυσκολιών για όσους επιθυμούν προφορική εξέταση των μαθημάτων.
  Την αίτηση θα την λάβετε αφού πατήσετε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ή ΜΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (COURIER) ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η Γραμματεία θα στείλει στους φοιτητές, στο email που δήλωσαν στο έντυπο υποβολής στοιχείων :

 1. Πιστοποιητικό Σπουδών.

Το Πιστοποιητικό αυτό βεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Τμήμα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία (εφορία , ασφαλιστικό ταμείο, ΚΤΕΛ κ.λπ.).

 1. Κωδικούς ηλεκτρονικής πρόσβασης για τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, του Ευδόξου της έκδοσης Ακαδημαϊκής ταυτότητας κ.α.

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ &Δ.Φ.Π. (δηλώσεις μαθημάτων, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, δήλωση συγγραμμάτων, αιτήσεις Σίτισης-Στέγασης, έναρξη μαθημάτων, πρόγραμμα μαθημάτων κ.α)

ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Από την Γραμματεία