Διοίκηση

ΟΡΓΑΝΟΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣΠαπαφωτίου Μαρία(Πρόεδρος)
Παντέρα Αναστασία (Αν. Πρόεδρος)
Παπαδούλης Γεώργιος
Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης
Φωτιάδης Γεώργιος

Δ.Ε.Π.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΑΘΜΙΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
Παντέρα Αναστασία
Καθηγήτρια
Περισσότερα
22370-25063-109pantera@aua.gr
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Καθηγητής
Περισσότερα
22370-25063-106ampapadopoulos@aua.gr
Μερτζάνης Αριστείδης
Καθηγητής
Περισσότερα
22370-25063-103amertzanis@aua.gr
Θωμαΐδης Χρήστος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Περισσότερα
22370-25063-105thomaidis@aua.gr
Ευθυμίου Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Περισσότερα
22370-25063-118efthimiou@aua.gr
Καλούδης Σπυρίδων
Αναπληρωτής Καθηγητής
Περισσότερα
22370-25063-115kaloudis@aua.gr
Γαλανοπούλου Σταυρούλα
Επίκουρος Καθηγήτρια
Περισσότερα
22370-25063-116sgalanop@aua.gr
Φωτιάδης Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Περισσότερα
22370-25063-120gefotiadis@aua.gr
Αϊδινίδης Ευστράτιος
Λέκτορας Εφαρμογών
Περισσότερα
22370-25063-108eaidinidis@aua.gr
Δανιήλ Γρηγόριος
Λέκτορας Εφαρμογών
Περισσότερα
22370-25063-104daniil@aua.gr

Ε.Τ.Ε.Π.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
Γατσιού Ελένη
Περισσότερα
22370-25063-119 egatsiou@aua.gr
Γκορόγιας Νικόλαος22370-25063-119ngkorogias@aua.gr
Τσούκα Αθανασία22370-25063-119athtsouka@aua.gr

Διοικητικό Προσωπικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟE-MAIL
Σκεπετάρη Κασσιανή
Προϊσταμένη Γραμματείας
22370 23282skepetari@aua.gr