Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Δηλώσεις και διανομή διδακτικών συγγραμμάτων 
εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
  
Υπουργική Απόφαση 31414 /Z1 / 19-3-2021
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

Τετάρτη 3/3/2021, 10/3/2021 και 17/3/2021, στις 18.00
Αναλυτικά το πρόγραμμα φαίνεται στο συνημμένο
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. Σχολής Επιστημών των φυτών
Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. τέως Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Σας ενημερώνουμε ότι οι ενεργοί φοιτητές/τριες τόσο του Τμήματος Δασολογίας & Δ.Φ.Π. , 
όσο και του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση των 
παρακάτω πιστοποιητικών: 1. Πιστοποιητικό Σπουδών για κάθε χρήση 2. Πιστοποιητικό Σπουδών 
για Στρατολογία 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας αυστηρά και μόνο μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής https://unistudent.aua.gr/ 
Εισέρχεστε στην εφαρμογή με τους κωδικούς σας, 
Επιλέγετε Πιστοποιητικά 
→ Αιτήματα Πιστοποιητικών (επιλέγετε ποιο πιστοποιητικό θέλετε) 
→ Αίτηση πιστοποιητικών. 
Στην συνέχεια η Γραμματεία σε 1-2 εργάσιμες ημέρες, θα αναρτά τα πιστοποιητικά στο 
unistudent  όπου οι φοιτητές μπορούν να τα εκτυπώνουν, να τα αποθηκεύουν κλπ. 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
Για υποβολή οποιουδήποτε άλλου αιτήματος (για πρακτική, πτυχιακή, πτυχίο, διακοπή 
σπουδών κ.λ.π.) ο φοιτητής/τρια μπορεί να θα συμπληρώνει το κατάλληλο έντυπο αίτησης 
από τα έντυπα που είναι αναρτημένα στο site του Τμήματος Έντυπα αναγράφοντας 
υποχρεωτικά στην αίτησή του τηλέφωνο επικοινωνίας και email και να τα αποστέλλει 
είτε με email στο dasologia@aua.gr ή στο steg@aua.gr (όταν δεν απαιτείται το γνήσιο 
της υπογραφής) είτε ταχυδρομικά (όταν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής) στην 
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π. 
Δημοκρατίας 3 
Καρπενήσι 
Τ.Κ. 36100
Πρόγραμμα μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021
Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα 22-2-2021
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φοιτητές του τέως Τμήματος Δασοπονίας & ΔΦΠ (ΤΕΙ), που οφείλουν μαθήματα 
προηγούμενων εξαμήνων, θα παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα του Τμήματος Δασολογίας & ΔΦΠ.
Για μαθήματα του Τμήματος Δασοπονίας & ΔΦΠ (ΤΕΙ) που δεν αντιστοιχίζονται απευθυνθείτε 
στον υπεύθυνο Συμβουλίου Ένταξης κ. Α. Μερτζάνη (amertzanis@aua.gr)
Χρονοδιάγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021