ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     <- είσοδος στον ιστότοπο του ΠΜΣ

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για το ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 η οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι:

 1. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων
  γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών
  αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της οικολογίας με έμφαση σε
  εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, διαχείρισης και προστασίας
  περιβάλλοντος.
 2. Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το
  αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επιστημονικές περιοχές της Οικολογίας και της
  διαχείρισης του Περιβάλλοντος.
 3. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο της
  οικολογίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος, προς όφελος του
  κοινωνικού συνόλου και της χώρας.
 4. Η επιβράδυνση της εκροής Ελλήνων επιστημόνων προς το εξωτερικό για
  μεταπτυχιακές σπουδές, στο χώρο της οικολογίας και της διαχείρισης του
  περιβάλλοντος προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και της εθνικής
  οικονομίας.