ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
3221_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΚΑΔΗΜ_ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ_ΕΜΠΕΙΡΙΑ_2022_2023_ΓΠΑ_5180682_ΨΞΡ846Ψ8Ζ6-Ω1Σ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ Δ.Ε.Π.
  
Σχετικό έγγραφο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2022-2023 ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»

24554_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΑΚΑΔΗΜ_ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ_ΕΜΠΕΙΡΙΑ_2022_2023_ΓΠΑ_5180682_ΨΝΓ146Ψ8Ζ6-Φ0Α
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών για τη στρατηγική, 
την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του ΓΠΑ» με Κωδικό ΕΛΚΕ 20.0430
  
8496_Ε47_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ_20.0430_ΓΡΑΜ.ΥΠΟΣΤ._ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ_6ΞΞΒ46Ψ8Ζ6-55Σ (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80
  
6ΣΨΕ46Ψ8Ζ6-9ΗΚ (1)
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΦΩΝΑ-ΜΕ-ΤΟ-407_80-1
   
Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΠΕ για Διοικητική Υποστήριξη, μερικής απασχόλησης, 
στο παράρτημα του Καρπενησίου

4837_Ε47_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΕΡΚΑΣ_97.0002_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_Ρ7ΥΡ46Ψ8Ζ6-ΗΞ9