Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την πρακτική άσκηση, που δεν βρίσκετε σε αυτή
τη σελίδα, να απευθύνεστε αποκλειστικά στέλνοντας email στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Πρόεδρος Γ. Ευθυμίου email efthimiou@aua.gr
Μέλος    Γ. Φωτιάδης email gefotiadis@aua.gr
Μέλος    Γ. Δανιήλ   email daniil@aua.gr

Αίτηση για έγκριση πρακτικής άσκησης

Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης καταθέτετε στην Γραμματεία του Τμήματος την παραπάνω αίτηση μαζί με το βιβλίο πρακτικής άσκησης, βεβαίωση του φορέα για την ολοκλήρωσή της και βεβαίωση ασφάλισης όλης της περιόδου άσκησης.

Επιχορήγηση φοιτητών για πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό κατά το εαρινό εξάμηνο  
(Ακαδ. Έτος 2020-2021) 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021
Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε τις οδηγίες για τη συμπλήρωση αίτησης και 
δικαιολογητικών των φοιτητών που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση κατά το
χειμερινό εξάμηνο 2020-2021.
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχει πληροφόρηση για Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ.
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παράταση Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης

Αφορά φοιτητές/τριες του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, με ενεργή σύμβαση Πρακτικής Άσκησης, 
που τέθηκαν σε προσωρινή απαγόρευση λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .
Λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω :
1. την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 (Β΄783), 
2. την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.20 (Β΄956) & (ΦΕΚ Τεύχος Β΄1293/10.04.2020),
3. την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.28237 (Β΄1699), 
4. την υπ’ αριθμ. 1976/31/20-03/20 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, 
Παρατείνονται, όλες οι ενεργές συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του π. ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί μέχρι την συμπλήρωση των 150 ασφαλιστικών 
ενσήμων πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση τους.
Από το Συμβούλιο Ένταξης του Γ.Π.Α.
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης σε μορφή .pdf
Παρακαλούμε κατά την εκτύπωση να επιλέξετε "διπλής όψεως"

 

 Έκτακτη διακοπή πρακτικής άσκησης (Π.Α.) των φοιτητών  
Σε περίπτωση διακοπής της Π.Α. από φοιτητή να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
Κατάθεση στη Γραμματεία του Τμήματος : 
1. Αίτηση για διακοπή της Π.Α. με αιτιολόγηση 
2. Βεβαίωση εργοδότη-Φορέα για την επιτυχή υλοποίηση της Π.Α. έως την ημερομηνία διακοπής 
3. Βεβαίωση ενσήμων για το διάστημα πραγματοποίησης Π.Α. 
4. Βιβλίο Π.Α. σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο για το επιτυχώς υλοποιηθέν διάστημα Π.Α. 
Το βιβλίο Π.Α. θα φυλάσσεται στον φάκελο του φοιτητή και θα το παραλαμβάνει 
με τη νέα Σύμβαση από τη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η έναρξη κάθε νέας πρακτικής άσκησης καθώς και η πραγματοποίηση όσων βρίσκονται σε εξέλιξη 
αναβάλλονται έως τις 24 Μαρτίου 2020. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020
Πρόγραμμα Erasmus+: Επιχορήγηση Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση στο εξωτερικό 
Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20 

Ανακοίνωση - Οδηγίες 
Αίτηση για Πρακτική Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020 
Υπεύθυνη Δήλωση ΔημόσιοςΤομέας 
Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτικός Τομέας  

    ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι Δευτέρα 24-2-2020
2. Η Πρακτική Άσκηση αρχίζει μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Ανακοίνωση Γ.Π.Α. για πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση – Οδηγίες

Αίτηση για πρακτική 2019

Ανακοίνωση Λειτουργίας ΕΣΠΑ Πρακτικής Άσκησης. 2019-2020.

Υπεύθυνη Δήλωση ΔημόσιοςΤομέας

Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτικός Τομέας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Πρακτική Άσκηση αρχίζει μετά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.