ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Αίτηση παράτασης πτυχιακής

Εισηγητική έκθεση πτυχιακής

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να πληροφορηθείτε τον βαθμό σας της πτυχιακής εργασίας, μεταβείτε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και επιλέξτε «Αναλυτική Βαθμολογία». Θα λάβετε το ανυπόγραφο έντυπο, για προσωπική σας ενημέρωση.