ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οποιοδήποτε πρόβλημα σύνδεσης με τους προσωπικούς σας κωδικούς 
στις τηλεματικές υπηρεσίες (π.χ. ακαδημαϊκή ταυτότητα, ηλεκτρονική γραμματεία κλπ), 
απευθυνθείτε στο Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου του Γ.Π.Α.


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ τέως ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΦΠ / ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ