SILVANUS: Είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο στο πλαίσιο της δράσης GREEN DEAL για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, την ανθεκτικότητα των δασών και την κλιματική αλλαγή

Το έργο SILVANUS, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ Horizon 2020 green deal και συντονίζεται από το Università Telematica Pegaso, περιλαμβάνει 49 εταίρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Βραζιλία, την Ινδονησία και την Αυστραλία, με προϋπολογισμό 23 εκατομμυρίων ευρώ για περίοδο 42 μηνών.
Το έργο SILVANUS συγκεντρώνει μια μεγάλη κοινοπραξία διεπιστημονικών εμπειρογνωμόνων από τέσσερις ηπείρους για την
αντιμετώπιση της απειλής των δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών έναντι των πυρκαγιών.
Το βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα λαμβάνει υπόψη την κλιματική αλλαγή για τη διαχείριση των δασών για την πρόληψη και την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Το SILVANUS βασίζεται σε εμπειρογνώμονες περιβαλλοντικών, τεχνικών και κοινωνικών επιστημών για την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στις αντίστοιχες χώρες τους. Οι επιστήμονες και οι ερευνητές μηχανικοί του SILVANUS θα βοηθήσουν τις αρχές πολιτικής προστασίας να παρακολουθούν αποτελεσματικά τους δασικούς πόρους, να αξιολογούν τη βιοποικιλότητα, να χρησιμοποιούν
ακριβέστερους δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς και να προωθούν κανονισμούς ασφαλείας μεταξύ του τοπικού πληθυσμού που πλήττεται από πυρκαγιές μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Καινοτομία

Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, όπου οι δασικές πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες και συχνότερες, το SILVANUS στοχεύει να προσφέρει μια νέα τεχνολογική λύση για τη βελτίωση της ετοιμότητας και της πρόληψης της έναρξης πυρκαγιών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης της ικανότητας επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως κλιματικά, μετεωρολογικά και από συστήματα τηλεπισκόπησης, οδηγώντας στην ανάπτυξη ευφυών μοντέλων πρόβλεψης έναρξης πυρκαγιάς. Τα μοντέλα αυτά θα συμπληρωθούν επιπλέον με τη χρήση επιτόπιων
περιβαλλοντικών αισθητήρων, CCTV και λύσεων πολυφασματικής απεικόνισης για την ανάπτυξη μιας προηγμένης εργαλειοθήκης ανίχνευσης και απόκρισης. Το SILVANUS θα εισαγάγει επίσης τεχνολογίες αισθητήρων που χρησιμοποιούν υποδομές ασύρματης επικοινωνίας μέσω του συντονισμού μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και αυτοματοποιημένων ρομπότ εδάφους για τον συντονισμό της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ειδικά στην αρχική φάση.

Στο έργο θα ληφθεί υπόψη η τεχνογνωσία και η εμπειρία των πυροσβεστών και των κατοίκων των περιοχών που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τους κινδύνους καταστροφικών πυρκαγιών. Το SILVANUS θα ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στις δασικές περιοχές για την αξιολόγηση των δεικτών κινδύνου πυρκαγιάς, την ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για τους πυροσβέστες στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας (VR) και
επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και την προσομοίωση πραγματικών περιβαλλόντων και σεναρίων διάσωσης. H ευαισθητοποίηση του κοινού θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση φορητών συσκευών για τη συμμετοχή των πολιτών, μαζί με αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις σχετικά με τις πρακτικές ασφάλειας.
Πιλοτική εφαρμογή και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Οι καινοτομίες του έργου SILVANUS θα αναπτυχθούν και θα επιδειχθούν συστηματικά σε οκτώ περιφέρειες των κρατών μελών της ΕΕ (Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Ελλάδα, Τσεχία, Πορτογαλία,
Κροατία και Ρουμανία). Πρόσθετες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν επίσης στην Ινδονησία, τη Βραζιλία και την Αυστραλία.
Για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του SILVANUS θα έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, το έργο θα περιλαμβάνει συστάσεις πολιτικής σχετικά με τη διακυβέρνηση των δασών, συστάσεις στρατηγικής αποκατάστασης του εδάφους και υπηρεσίες οδικού χάρτη αποκατάστασης για τους φυσικούς πόρους.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του και πέραν αυτής, το SILVANUS θα επικεντρωθεί και στις τρεις συνιστώσες της πυρόσβεσης: πρόληψη και ετοιμότητα, ανίχνευση και αντίδραση, αποκατάσταση και προσαρμογή.

Επιπλέον πληροφορίες στο:
https://www.youtube.com/watch?v=t2yPQdFPIaU

Τίτλος έργου: Agroforestry Business Model Innovation Network (AF4EU), HORIZON EUROPE

Ο γενικός στόχος του AF4EU είναι να προωθήσει την Ευρωπαϊκή Αγροδασοπονία (AF) μέσω της ανάπτυξης ενός διευρυμένου δικτύου συμμετεχόντων, που εργάζονται ήδη με την Αγροδασοπονία στην πράξη και στην καινοτομία (αγρότες, ερευνητές, σύμβουλοι, τεχνοκράτες, κ.α.). Η συνέργεια όλων των συμμετεχόντων, αφορά στην ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών εμπειριών και υφιστάμενων ερευνητικών γνώσεων, που εφαρμόζονται σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης, τοπικά κλίματα και γεωργικούς τομείς.
Οι εμπλεκόμενοι συνδέονται μέσω των εργαλείων ΤΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων οικονομικά αποδοτικών πρακτικών, επιχειρηματικών μοντέλων και υπηρεσιών επέκτασης της Αγροδασοπονίας, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη την διατροφική αλυσίδα και, κατά συνέπεια, συμπεριλαμβανομένων και των τελικών αποδεκτών, των καταναλωτών (κυκλική οικονομία).
Οι εταίροι του AF4EU διαχειρίζονται συνδεδεμένα δίκτυα αγροτών, συμβούλων αγροτοκτηνοτροφικής διαχείρισης και επενδύσεων, καθώς και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Χάρη στη μακρά εμπειρία τους στον τομέα της Αγροδασοπονίας, είτε ως ενεργά μέλη στα Εθνικά Δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αγροδασοπονίας (EURAF), είτε ως δραστήρια μέλη αγροτοκτηνοτροφικών ενώσεων (π.χ. EFI) συνθέτουν 11 Περιφερειακά Δίκτυα Καινοτομίας Αγροδασοπονίας, που συμπεριλαμβάνουν αρμόδιους φορείς και ειδικά επιχειρησιακές ομάδες. Το Υπουργείο Γεωργίας της Ανδαλουσίας (Ισπανία) ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής είναι επίσης μέρος της κοινοπραξίας. Ένα σύνολο 33 επιτυχημένων επιχειρηματικών μοντέλων Αγροδασοπονίας (AF) σε όλη την Ευρώπη θα αναλυθούν από την άποψη της βιωσιμότητας (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική).
Το έργο βασίζεται σε προηγούμενα έργα του H2020 που αφορούν στην Αγροδασοπονία (AF) και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας πλατφόρμας γνώσης AF. Σε αυτή ενσωματώνεται μια δεξαμενή υφιστάμενης γνώσης με δυνατότητα αναζήτησης για τον τελικό χρήστη, ένα ζωντανό (διαδραστικό) εγχειρίδιο αγροδασοπονίας, αλλά και ένα εργαλείο υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων καινοτομίας στη αγροδασοπονία (AFi-Bus DSS), που περιλαμβάνει ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως διαμορφώνεται από την πολιτική προώθησης της Αγροδασοπονίας στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα χρηστικό για τους ενδιαφερόμενους είναι ένα πολύγλωσσο ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) με εκπαιδευτικές ενότητες, που απευθύνονται σε αγρότες και συμβούλους.
Το AF4EU θα συμβάλει οριστικά στην εφαρμογή και την υιοθέτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη των Αγροδασοπονικών πρακτικών, χάρη στην παροχή τεχνικών οικονομικών επιχειρηματικών μοντέλων και ενός επιτυχημένου σχεδιασμού επικοινωνίας, διάδοσης και διάχυσης των ωφελειών της αγροδασοπονίας, που ενδιαφέρει άμεσα και προσεγγίζει ένα μεγάλο κοινό στην Ευρώπη.

Τίτλος έργου: Ecosystem-based Adaptation and Changemaking to Shape, Protect and Maintain the Resilience of Tomorrow’s Forests, (eco2adapt), HORIZON EUROPE

Το eco2adapt στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δυναμικού πλαισίου προσαρμογής των δασικών οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή βάσει των χαρακτηριστικών τους (EbA), με λύσεις εμπνευσμένες από την ίδια τη φύση (Nature-Based Solutions NBS). Το πλαίσιο θα αξιοποιεί τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες των δασών με τελικό σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων ως εγγύηση και για την κοινωνική-οικολογική βιωσιμότητα.
Θα εργαστούμε σε πειραματικές επιφάνειες (Living Labs) στην Ευρώπη και την Κίνα που βρίσκονται σε κλιματικά ευαίσθητα γεωγραφικά σημεία (hotspot), και θα υιοθετήσουμε μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την διερεύνηση διαχειριστικών πρακτικών που ενσωματώνουν τις διαταραχές και την ευπάθεια κάθε δασικού οικοσυστήματος στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Επιχειρούμε να συνδυάσουμε την διεπιστημονική γνώση, από επιστήμονες και ενδιαφερόμενους φορείς στην Ευρώπη και την Κίνα, ώστε γίνει κατανοητή η αντίληψη του δάσους στο επίπεδο των οικοσυστημικών υπηρεσιών του, από το σύνολο όσων λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων που το αφορούν. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για να δοθούν κίνητρα και να ενισχυθεί η υιοθέτηση λύσεων EbA, μέσω τοπικών σχεδίων ανάπτυξης ικανοτήτων και εθνικών πολιτικών για τη διαχείριση των δασών.
Στοχεύουμε στην προώθηση καινοτόμων τεχνικών οικονομικών μηχανισμών και μηχανισμών διακυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο, όπως η δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τη φιλοξενία δεδομένων FAIR και τη δημιουργία μιας εφαρμογής SmartPhone (που ονομάζεται OneForest ToolBox) που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να προσθέτουν δεδομένα σχετικά με ανθεκτικά στο κλίμα δασικά είδη, προελεύσεις, μείξη ειδών, τεχνικές διαχείρισης και υπηρεσίες οικοσυστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές αβεβαιότητες και πιέσεις που αφορούν στο κλίμα και τις κοινωνικές αλλαγές (αλλαγές χρήσεων γης, πυρκαγιές, κ.α.). Θα παρέχουμε επίσης μια σειρά εργαλείων αιχμής για την παρακολούθηση της τρωτότητας (ευαισθησίας) και της ανθεκτικότητας των δασικών οικοσυστημάτων (βιοποικιλότητα ειδών, υγεία εδαφών, εισβλητικά είδη, κ.α.).
Συμπεριλαμβάνοντας εξατομικευμένη επικοινωνία, θα προσεγγίσουμε ένα ευρύ κοινό που έχει την ικανότητα να προκαλέσει θετικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας – από τον ενεργό πολίτη έως τον υπεύθυνο για τη χάραξη πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τίτλος έργου: Detailed reccomendation measures deriving from the study of the Mapping and Assessment of Prespa lakes wetland habitat types in Albania (Στην Αλβανική Πρέσπα)

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Δασολογίας και ΔΦΠ είναι η συγγραφή έκθεσης όπου θα προτείνονται συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα για την διατήρηση και βελτίωση του βαθμού διατήρησης των τύπων των παραλίμνιων τύπων οικοτόπων στην Αλβανική Πρέσπα. Το Έργο βασίζεται στα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο Έργο Mapping the Assessment of Prespa lakes wetland habitat types in Albania, που είχε αναλάβει επίσης το Τμήμα Δασολογίας και ΔΦΠ. Το έργο χρηματοδοτείται από την Αλβανική ΜΚΟ PPNEA.

Τίτλος έργου: Δράσεις ανάπτυξης της Mελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού (Στην Ευρυτανία)

Αντικείμενο του έργου του Τμήματος Δασολογίας και ΔΦΠ είναι η καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων στις περιοχές που θα τοποθετηθούν τα μελισσοκομεία – δείκτες, αλλά και η καταγραφή μεγάλων ενοτήτων βλάστησης στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας. Επιπλέον σε περιοχές και θέσεις που θα επιλεγούν και σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες θα προταθούν για φύτευση μελισσοκομικά φυτά στα πλαίσια δασώσεων – αναδασώσεις και θα επιλεγούν θέσεις για την δημιουργία γηπέδων για την μελισσοκομία. Στο αντικείμενο του έργου του Τμήματος περιλαμβάνεται επίσης η συγκέντρωση των δειγμάτων κλαδιών από τους μελισσοκόμους και η αποστολή τους στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Ένα μέρος από αυτά μετά από εκπαίδευση του προσωπικού θα εξετάζονται από το Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευθεί προσωπικό για την αξιολόγηση των δεδομένων που θα καταγράφονται στα πλαίσια του έργου. Η εκπαίδευση αυτή αποβλέπει στη βιωσιμότητα του έργου μετά τη λήξη του προγράμματος με τη διαχείριση των δεδομένων από το Τμήμα Δασοπονίας και ΔΦΠ με βάση μια νέα προγραμματική σύμβαση. Το συνολικό ερευνητικό έργο από το Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ θα χρησιμοποιηθεί μαζί με αυτό των άλλων ομάδων στη διατύπωση ερευνητικών κατευθύνσεων και προτάσεων που θα αποτελέσουν τη βάση πληροφόρησης για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των μελισσοκόμων και τη δημιουργία πληροφοριακού υλικού. Το αντικείμενο του έργου του Τμήματος εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό του έργου που είναι: α) η αύξηση της παραγωγής μελιού, με ταυτόχρονη διατήρηση και βελτίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών β) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του μελισσιού που παράγονται στον νομό.

Τίτλος έργου: Διάκριση, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των υγροτροπικών τύπων οικοτόπων της διασυνοριακής λεκάνης των Πρεσπών (Στην Ελληνική Πρέσπα)

Το Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. ανέλαβε την Εκπόνηση ερευνητικής μελέτης για τη «Διάκριση, αξιολόγηση και χαρτογράφηση των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων της διασυνοριακής λεκάνης των Πρεσπών», στα πλαίσια του προγράμματος “Strengthening NGO-led Conservation in the Transboundary Prespa Basin” το οποίο χρηματοδοτείτε από την οργάνωση «European Nature Heritage Fund” – EuroNatur. Συγκεκριμένα το αντικείμενο είναι η διάκριση, η αξιολόγηση και η χαρτογράφηση των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων της Μεγάλης Πρέσπας στην περιοχή της Ελλάδας, και η έκθεση συνθετικής αναφοράς και χάρτη για τους υγροτοπικούς τύπους οικοτόπων της διασυνοριακής λεκάνης Πρεσπών. Ως υγροτοπικοί τύποι οικοτόπων ορίζονται, στο παρόν συμφωνητικό, οι τύποι οικοτόπων που επηρεάζονται άμεσα από τις Λίμνες των Πρεσπών.

Τίτλος έργου: Post rat eradication vegetation assessment

Το Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης που αφορά την αξιολόγηση της αφθονίας της βλάστησης μετά την εφαρμογή εξάλειψης αρουραίων (post rat eradication) σε 4 έως 7 νησίδες σε 2 περιοχές υλοποίησης του Προγράμματος. Οι περιοχές μελέτης του εν λόγω έργου αλλά και του Προγράμματος είναι οι Διονυσάδες της Κρήτης και οι Μάκαρες στις Μικρές Κυκλάδες. Το Έργο είναι στα πλαίσια του Προγράμματς “Conservation measures to assist the adaptation of Falco eleonorae* to climate change” – «Διαχειριστικές δράσεις για την διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae* στην κλιματική αλλαγή», το οποίο εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE+ με τον αριθμό LIFE13 NAT/GR/000909 και κωδικό LIFE13 Elclima, που υλοποιείται από την εταιρεία «ΕΝ ΣΙ ΣΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Τίτλος έργου: Το μέλλον των Ελληνικών ελατοδασών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής (Σε Στερεά Ελλάδα και στην Πίνδο)

Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Το μέλλον των ελληνικών ελατοδασών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής». Στόχος της παρέμβασης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού των ερευνητών και των ερευνητικών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ακαδημαϊκής / ερευνητικής καριέρας τους.

Η ξηρασία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες απειλές για τα ελληνικά δάση ελάτης (Abies spp.) καθώς έχει αναγνωριστεί ως ο βασικός παράγοντας που αποδυναμώνει τα δέντρα, κάνοντάς τα ευάλωτα σε δευτερογενείς προσβολές από φλοιοφάγα έντομα. Ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής δράσης της ξηρασίας και των προσβολών από έντομα, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούνται εκτεταμένες νεκρώσεις δέντρων στα ελατοδάση της χώρας. Η τάση αύξησης της θερμοκρασίας και μείωσης των βροχοπτώσεων που παρατηρείται στις ορεινές περιοχές της Μεσογείου αναμένεται να συνεχιστεί με αυξητικούς ρυθμούς. Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν σε μείωση της διαθέσιμης υγρασίας και αύξηση της ξηρασίας, γεγονός που προβλέπεται να οδηγήσει όχι μόνο στη συνέχιση αλλά και στην επιδείνωση των νεκρώσεων δέντρων ελάτης.

Η γνώση των βιοκλιματικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών ξηρασίας, του αυξητικού χώρου των ελατοδασών είναι αναγκαία για την αξιολόγηση του βαθμού ευπάθειάς τους στην κλιματική αλλαγή. Στόχος της ερευνητικής πρότασης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ευπάθειας και την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο σύνολο των ελληνικών ελατοδασών. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, μια σε επίπεδο είδους και μια σε επίπεδο κοινότητας. Η πρώτη προσέγγιση περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση του βιοκλιματικού χώρου της ελάτης και την πρόβλεψη της μελλοντικής δυνητικής εξάπλωσης της. Η δεύτερη προσέγγιση περιλαμβάνει την οικολογική μελέτη των ελατοδασών, τη διάκριση των φυτοκοινοτήτων τους και την ποσοτικοποίηση του ορίου ξηρασίας τους.

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων αναμένεται να δώσει πιο ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα δασικά οικοσυστήματα της ελάτης, και να βοηθήσει στην αξιολόγηση με μεγαλύτερη ακρίβεια την ευπάθεια των ευαίσθητων αυτών ορεινών οικοσυστημάτων. Ο ακριβής προσδιορισμός των πιο ευπαθών περιοχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, που αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ). Η παρούσα ερευνητική πρόταση αναμένεται να συμβάλει σημαντικά, στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τα δάση, στην προστασία, διατήρηση και ορθολογικότερη αξιοποίηση των πολύτιμων δασικών οικοσυστημάτων της ελάτης.

Τίτλος έργου: Αξιολόγηση της κατάστασης του ρέματος του Αγίου Γερμανού

Το Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. έχει αναλάβει την αξιολόγηση της κατάστασης του ρέματος Αγίου Γερμανού, στην Πρέσπα, με τη χρηματοδότηση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών. Το Έργο, με κωδικό 34.0479 ξεκίνησε στις 15/06/2020 και ολοκληρώνεται στις 28/02/2021.

Τίτλος έργου: Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔ) για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. συμμετέχει στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα Σχέδια Διαχείρισης στο Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) σε ότι αφορά τους τύπους οικοτόπων που εμφανίζονται στις Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το Έργο, με κωδικό 35.0025 ξεκίνησε στις 1/07/2019 και ολοκληρώνεται στις 20/01/2021.

Τίτλος έργου: Αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της λίμνης Μικρής Πρέσπας και υδρογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής αυτής (Στην Ελληνική Πρέσπα)

Το Τμήμα Δασολογίας & Δ.Φ.Π. έχει αναλάβει την εκπόνηση ερευνητικής μελέτης με τίτλο «Αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων της λίμνης Μικρής Πρέσπας και υδρογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής αυτής», στο πλαίσιο των δράσεων Α2 (Διαχειριστικές κατευθύνσεις για τον καλαμιώνα) και Ε4 (Θερινό Σχολείο) του προγράμματος «LIFE 15 NAT/GR/936 Prespa Waterbirds – Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στη Μικρή Πρέσπα: συμβάλλοντας στην προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία», που υλοποιεί η ΕΠΠ. Συγκεκριμένα, η ερευνητική μελέτη αφορά: (α) αξιολόγηση τύπων οικοτόπων του υγροτόπου της λίμνης Μικρή Πρέσπα, (β) αξιολόγηση της κατάστασης των ρεμάτων της λεκάνης απορροής της λίμνης Μικρή Πρέσπα, ως προς συγκεκριμένους δείκτες με στόχο την καταγραφή δυνητικών απειλών και τη διαμόρφωση διαχειριστικών προτάσεων και (γ) συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης του προγράμματος.

Τίτλος έργου: Mapping the Assessment of Prespa lakes wetland habitat types in Albania

Στο Έργο ολοκληρώνεται μια σειρά από χαρτογραφήσεις που αφορούν τους παραλίμνιους τύπους οικοτόπων στις τρεις χώρες που συνορεύουν στην περιοχή της Πρέσπας. Συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο Έργο γίνεται η χαρτογράφηση των παραλίμνιων τύπων οικοτόπων στην Αλβανία (αποτελώντας και την πρώτη ολοκληρωμένη χαρτογράφηση και αξιολόγηση στη γειτονική χώρα) των τύπων οικοτόπων. Το έργο χρηματοδοτείται από την Αλβανική ΜΚΟ PPNEA, ξεκίνησε 1/7/2019 και ολοκληρώθηκε 30/9/2020.

FP7
Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει, ως leader σε ένα από τα 10 πακέτα εργασίας, στην υλοποίηση ανταγωνιστικού προγράμματος FP7 με τίτλο: AGFORWARD AGroFORestry that Will Advance Rural Development. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 23 Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει τις αγροδασοπονικές πρακτικές στην Ευρώπη συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2014 και θα διαρκέσει 4 χρόνια.
Τίτλος έργου: «Ερευνα και ανάδειξη αιωνόβιων δένδρων του Δήμου Καρπενησίου»

Διάρκεια : 1 έτος (01-05-2012 έως 30-04-2013)
Προϋπολογισμός : 12.000 Ευρώ
Χρηματοδότηση: Δήμος Καρπενησίου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής
Τίτλος ερευνητικού υποέργου: «Κλιματική αλλαγή και πυρκαγιές σε δάση ελάτης»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Λαμίας

Διάρκεια : 01-01-2012 έως 31-12-2013
Προϋπολογισμός : 82.000 Ευρώ
Επιστημονικός υπεύθυνος : Δρ. Ραυτογιάννης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής
Τίτλος ερευνητικού υποέργου: «Συμβολή δασολιβαδικών οικοσυστημάτων βαλανιδιάς της Δ. Ελλάδας στην τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του έργου ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Λαμίας

Διάρκεια : 01-01-2012 έως 31-12-2013
Προϋπολογισμός : 82.000 Ευρώ
Επιστημονικός υπεύθυνος : Δρ. Παντέρα Αναστασία, Καθηγήτρια
Tο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Καρπενήσι, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, έχει αναλάβει και υλοποιεί το ανταγωνιστικό πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣΙΙΙ με τίτλο
«ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΑΣΟΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΙΑΣ ΤΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Το κύριο θέμα του προγράμματος αφορά τη βαλανιδιά (Q. ithaburensis, ένα χαρακτηριστικό ενδημικό είδος δρυός της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου το οποίο σχηματίζει παραδοσιακά δασολιβαδικά οικοσυστήματα με ιδιαίτερη στο παρελθόν αξία. Τα απαξιωμένα αυτά οικοσυστήματα επανέρχονται τελευταία στο προσκήνιο λόγω της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της ζήτησης οικολογικών προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή έρχεται να συμβάλλει η προτεινόμενη έρευνα με τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με τη συμβολή των δασολίβαδων βαλανιδιάς στην τοπική ανάπτυξη και το περιβάλλον γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, σε μια χαρακτηριστική για τη βαλανιδιά περιοχή της Δ. Ελλάδας, θα ερευνηθεί ο ρόλος της βόσκησης –επικρατούσα σήμερα χρήση των δασολιβάδων βαλανιδιάς- στην φυτοπικοιλότητα και αναγέννηση του είδους, θα εξετασθεί η θρεπτική αξία των βαλανιδιών, θα εξετασθεί η εναλλακτική χρήση φυτικών ειδών των δασολιβάδων βαλανιδιάς, θα μελετηθεί η συμβολή της βαλανιδιάς στη δέσμευση του άνθρακα, θα διερευνηθεί το ιστορικό των δασολίβαδων βαλανιδιάς με τη χρήση δενδροχρονολογικών μεθόδων και τέλος θα γίνει η κοινωνική τους αξιολόγηση. Η γνώση αυτή θα συμβάλει θετικά στη δασική πράξη για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των δασολίβαδων βαλανιδιάς στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, στα πλαίσια της ζητούμενης βιώσιμης ανάπτυξης και της διατήρησης των οικοσυστημάτων ενόψει του κινδύνου ερημοποίησης πολλών περιοχών.
Επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η καθηγήτρια κα Παντέρα Αναστασία ενώ στο πρόγραμμα συνεργάζονται ερευνητές και καθηγητές εκτός από το ΤΕΙ Λαμίας, από το ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Καρδίτσας, και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχει η διακεκριμένη καθηγήτρια για τέτοια συστήματα Maria-Rosa Mosquera Losada από Πανεπιστήμιο της Ισπανίας η οποία θα επισκεφτεί το δάσος μέσα στο 2013.
Πρόγραμμα: XM EOX: EL-0024

XM-EOX 2
ΕΡΓΟ: «Περιβάλλον – Αρχιμήδης II: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
του ΤΕΙ Λαμίας»

«Environment – Archimedes II: Funding of research groups in Technological Educational Institution of Lamia»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέτρο 2.6: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Ενέργεια 2.6.1: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ιδ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε Θέματα Περιβάλλοντος & Οικολογίας στα ΤΕΙ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:
Τίτλος: Οικολογία των δασών βαλανιδιάς στην Ελλάδα
Διάρκεια : 01-01-2005 έως 31-08-2006
Προϋπολογισμός : 80.000 Ευρώ
Επιστημονικός υπεύθυνος : Δρ. Παντέρα Αναστασία Αναπλ. καθηγήτρια
ΕΡΓΟ: «Περιβάλλον – Αρχιμήδης: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
του ΤΕΙ Λαμίας»

«Environment - Archimedes: Funding of research groups in Technological Educational Institution of Lamia»

Εργο συγχρηματοδοτούμενο κατά 75 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέτρο 2.6: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Ενέργεια 2.6.1: «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Κατηγορία Πράξεων 2.6.1.ιδ: «Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων σε Θέματα Περιβάλλοντος & Οικολογίας στα ΤΕΙ»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Διάρκεια : 01-01-2004 31-08-2006
Προϋπολογισμός : 108.835 Ευρώ
Ιδρυματικός υπεύθυνος έργου : Δρ. Παντέρα Αναστασία Επίκουρος καθηγήτρια
Δομή του έργου:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Υποέργο 1 «Νέκρωση των ελατοδασών στην Ελλάδα». Δρ. Ραυτογιάννης Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
Υποέργο 2 «Κλιματικές - περιβαλλοντικές μεταβολές και ευαισθησία των ετησίων δακτυλίων της χαλεπίου πεύκης στο λεκανοπέδιο της Αττικής». Δρ. Παπαδόπουλος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής
Υποέργο 3 «Κεντρικές δράσεις». Δρ. Παντέρα Αναστασία
Επίκουρος Καθηγήτρια

Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια του Τμήματος Δασοπονίας του Παραρτήματος Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας.
∆ΑΣΗ ΒΑΛΑΝΙ∆ΙΑΣ:
ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2011
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2011 4/7/2011 - 15/7/2011