Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την παροχή στέγασης, που δεν βρίσκετε σε αυτή
τη σελίδα, να απευθύνεστε αποκλειστικά (στέλνοντας email) στην Επιτροπή Στέγασης:
Πρόεδρος Σ. Γαλανοπούλου email sgalanop@aua.gr
Μέλος    Ε. Αϊδινίδης    email eaidinidis@aua.gr
Μέλος    Γ. Δανιήλ       email daniil@aua.gr
ΠΑΡΟΧΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Ανακοίνωση
ΑΙΤΗΣΗ-ΣΙΤΙΣΗΣ 2020-2021
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ
ΕΝΤΥΠΟ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Υπουργική Απόφαση Φ.Ε.Κ. 1965 τ.Β18-06-2012
ΣΙΤΙΣΗ_KYA_F5-68535-B3 
Η Υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν σίτιση για το Ακαδ. Έτος 2020-2021, παρατείνεται 
αυστηρά έως 9/11/2020.
Από την Γραμματεία
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Αίτηση, δικαιολογητικά, προθεσμίες
 
Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις οδηγίες για την υποβολή αίτησης 
παροχής δωρεάν στέγασης.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να στεγαστούν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
στη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί 
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής από την Δευτέρα 
21 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 (μόνο για πρωτοετείς). 
[Εγκρίθηκε παράταση για πρωτοετείς φοιτητές]. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος μόνο στο παραπάνω 
χρονικό διάστημα και επομένως για να είναι έγκυρες η υποβολή τους θα πρέπει να 
είναι εμπρόθεσμη. Αιτήσεις και δικαιολογητικά εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται. 
Η υποβολή των αιτήσεων για παροχή στέγασης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στη 
Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται μόνο μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών 
(από 21/9/2020 έως και 23/10/2020). 
Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικής Εστίας Δήμου Καρπενησίου
Κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων για παροχή στέγασης