Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την παροχή στέγασης, που δεν βρίσκετε σε αυτή
τη σελίδα, να απευθύνεστε αποκλειστικά (στέλνοντας email) στην Επιτροπή Στέγασης:
Πρόεδρος Σ. Γαλανοπούλου email sgalanop@aua.gr
Μέλος    Ε. Αϊδινίδης    email eaidinidis@aua.gr
Μέλος    Γ. Δανιήλ       email daniil@aua.gr
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Αίτηση, δικαιολογητικά, προθεσμίες
 
Στον παραπάνω σύνδεσμο θα βρείτε όλες τις οδηγίες για την υποβολή αίτησης 
παροχής δωρεάν στέγασης.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να στεγαστούν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 
στη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί 
με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής από την Δευτέρα 
21 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020. 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος μόνο στο παραπάνω 
χρονικό διάστημα και επομένως για να είναι έγκυρες η υποβολή τους θα πρέπει να 
είναι εμπρόθεσμη. Αιτήσεις και δικαιολογητικά εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται. 
Η υποβολή των αιτήσεων για παροχή στέγασης μαζί με όλα τα δικαιολογητικά στη 
Γραμματεία του Τμήματος θα γίνεται μόνο μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών 
(από 21-9-2020 έως και 28-9-2020). 
Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικής Εστίας Δήμου Καρπενησίου
Κριτήρια μοριοδότησης υποψηφίων για παροχή στέγασης