Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΘΕΩΡΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Στο πρόγραμμα Εργαστηρίων περιλαμβάνονται τα Εργαστήρια Χειμερινού Εξαμήνου.
2. Στο πρόγραμμα Θεωριών περιλαμβάνονται και Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου, στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φοιτητές μεγαλύτερου του 8ου εξαμήνου.
3. Τα μαθήματα των Ε. Μπακογιάννη και Χ. Δαμιανίδη θα διδάσκονται μέχρι την 28-2-2019 και θα εξετασθούν στις 28-2-2019 και 1-3-2019.
4. Οι Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου θα γίνονται στο διάστημα από 4-3-2019 μέχρι 24-3-2019. Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 4-3-2019.
ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΧΟΛΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ, ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας, πτυχιούχων άλλων Σχολών.

Για την υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 καλούνται οι υποψήφιοι να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία από 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΩΡΕΣ 11.00-13.00.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Αίτηση (την προμηθεύεστε από τη Γραμματεία του Τμήματος).
Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) ή Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου (επικυρωμένο).
Προκειμένου για πτυχιούχους Σχολών του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, καθώς και το υπ’ αριθμ. 84/15-03-2018 (Θέμα 2ο) Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, σχετικά με την κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα, ομόφωνα αποφασίζει τη διενέργεια των εξετάσεων για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Τμήμα, κατά το διάστημα από Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 έως Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στα παρακάτω μαθήματα:
1. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και Ώρα 15:00-17:00), με εξεταστές τους κ. Γεώργιο Φωτιάδη και Γεώργιο Ευθυμίου
2. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και Ώρα 17:00-19:00), με εξεταστές τους καθηγητές κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο και Σταυρούλα Γαλανοπούλου
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και Ώρα 15:00-17:00) με εξεταστές τους κ. Γρηγόριο Δανιήλ και Σπυρίδωνα Καλούδη.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων είναι από 24-9-2018 μέχρι 30--9-2018. Προθεσμία αλλαγής δηλώσεων από 1-10-2018 μέχρι 7-10-2018.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κατά τη δημιουργία εργαστηριακών τμημάτων για τα μαθήματα των εξαμήνων και προκειμένου να μην υπάρχουν επικαλύψεις στο πρόγραμμα μαθημάτων αλλά και τα τμήματα να είναι ισοδύναμα, προτείνεται η αλφαβητική κατανομή:

ΠΛΗΘ.
ΤΜΗΜ.
ΤΜΗΜΑ
1
ΤΜΗΜΑ
2
ΤΜΗΜΑ
3
ΤΜΗΜΑ
4
2Α-ΜΑΝΜΑΞ-Ω
3Α-ΚΑΤΡΚΑΤΣ-ΠΑΝΠΑΞ-Ω
4Α-ΘΙ-ΜΑΝΜΑΞ-ΠΟΠΡ-Ω
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018