ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5-6-7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

Κεντρικό Αμφιθέατρο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου,
Παρασκευή 17 Μαΐου 2002
Ημερίδα: Δάση Βαλανιδιάς: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

 

Πρόγραμμα: XM EOX: EL-0024
(Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος – Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2004-2009)